Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi & AKTS Bilgi Paketi

Bologna süreci Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının öğretim kalifikasyonlarının standart ve kalitesinin mukayese edilebilmesini garanti altına almak amacıyla tasarlanır ve yüksek öğretim kurumlarını Avrupa’daki yüksek öğretimin AKTS gibi şeffaf araçlar kullanarak ortak bir kalite algısını muhafaza etmesi için kendi öğretim programlarını değerlendirmelerini teşvik eder.