AKTS Kredi Sistemi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ve Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci)

AKTS, Bologna Sürecine katılan tüm ülkelerin dahil olduğu Avrupa Yükseköğretim Alanında, yüksek öğretim için kullanılan kredi sistemidir. AKTS Bologna sürecinin köşe taşlarından biridir. AKTS kredileri, daha detaylı ulusal kredilendirme düzenlemeleri içerebilen ulusal yüksek öğretim yeterlilikleri çerçeveleri formülasyonu için kullanılmaktadır.

AKTS

AKTS, öğrenim çıktıları ve süreçlerine dayalı, kredi birikimi ve transferine yönelik öğrenci merkezli bir sistemdir.

AKTS Kredileri

AKTS kredileri öğrencilerin beklenen öğrenim çıktılarına ulaşmak için gereksinim duydukları iş yüküne dayalıdır. İşyükü öğrencilerin tipik olarak beklenen öğrenim çıktılarına ulaşılması için gereken tüm öğrenim etkinliklerinin (ders, seminer, proje, uygulamalı çalışma, kişisel çalışma ve sınavlar gibi) tamamlanması için gereksinim duydukları zamanı gösterir.
 
60 AKTS kredisi bir tam örgün öğrenim yılının (akademik yıl) işyüküne ve ilgili öğrenim çıktılarına eklenir. Çoğu durumda, öğrenci işyükü bir akademik yıl başına 1,500 ila 1,800 saat arasında değişmekte, bir kredi ise 25-30 iş saatine karşılık gelmektedir.

TYYÇ Düzeyleri için Toplam Kredi (AKTS) ve Öğrenci Çalışma Yükü Aralıkları

 

TYYÇ Düzeyleri için Toplam Kredi (AKTS) ve Öğrenci Çalışma Yükü Aralıkları*
TYYÇ DÜZEYLERİ SÜRE
(Yıl)
TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)
TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)
8. DÜZEY
(DOKTORA)
3 - 4 180 - 240 4.500 - 5.400
6000 - 7.200
7. DÜZEY
(YÜKSEK LİSANS)
1,5 - 2 90 - 120 2.250 - 2.700
3.000 - 3.600
6. DÜZEY
(LİSANS)
4 240 6.000 - 7.200
5. DÜZEY
(ÖN LİSANS)
2 120 3.000 - 3.600

* Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi AKTS Kredileri
İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde her ders için öğrenim çıktılarının belirlenmesinin ardından, öğrencilerin başarılı olabilmesi ve bu öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için gerekli olan iş yükü hesaplanmaktadır.
AKTS kredi dağılımı için yapılan çalışmalarda, öğrencilerin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iş yükleri, ilgili öğretim görevlileri tarafından öngörülmüştür. Öğrencilerin iş yükü, her dönem sonunda yapılan değerlendirme anketleriyle ölçülmüştür.
Öğrencilerin bir dönemi (sınav dönemleri dahil olmak üzere toplam 16 hafta) tamamlayabilmeleri için en az 30 AKTS kredisinden başarılı olmaları zorunludur. 30 AKTS kredisi, öğrencilerin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri(ders saatleri, ödev, proje, ara sınav, final vb.) içine alan 750-900 saat arasında bir iş yükü ile ilişkilendirilir.
Ağırlıklı Genel Başarı Not Ortalamasının(GBNO) hesaplanması, öğrencilerin AKTS kredileri ve notlarına göre yapılır. krediler ve notlar öğrencilerin transkriptlerinde gösterilir.