Yan Anadal

 

Üniversitemizde yandal programları, ilgili bölümlerin, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve senatosunun kararı ile kesinleşir. Programların kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 
Yan dal programlarını tamamlayanlara, eğitim aldıkları alanda başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir.
 
Yandal programına hangi tarihler arasında başvurulacağı ve kontenjanları her eğitim öğretim yılı başında, üniversitenin web sitesinde (http://www.esenyurt.edu.tr) ilan edilir.
 
Başvuru Koşulları:
Yandal programına başvurular gerekli evraklar ve başvuru formuyla birlikte fakülte/yüksekokul sekreterliklerine yapılır. Başvuru kuşulları;

  • Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
  • Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
  • Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.
  • Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır.

 
Mezuniyet ve Kayıt Silme
Yandal programına kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.
 
Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
 
Öğrencinin yan dal programındaki başarı durumu, ana dal programındaki mezuniyetini etkilemez. Aşağıdaki hallerde öğrencinin programdan kaydı silinir;

  • Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.